ÇKA “AKILLI UZMANLAŞMA STRATEJİSİ ÇALIŞTAYI” DİVAN OTELDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

ÇKA “AKILLI UZMANLAŞMA STRATEJİSİ ÇALIŞTAYI” DİVAN OTELDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

07.03.2017
ÇKA “AKILLI UZMANLAŞMA STRATEJİSİ ÇALIŞTAYI” DİVAN OTELDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Mersin Valiliği himayesinde, Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesi, Mersin Üniversitesi ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile yürütülen RIS Plus Mersin’in ilk çalıştayı olan ‘Akıllı Uzmanlaşma Çalıştayı’ Vali Özdemir Çakacak’ın katılımıyla başladı.

Mersin Divan Otel’de tarım, gıda, imalat sanayi ve lojistik sektörüne yönelik düzenlenen çalıştaya Vali Özdemir Çakacak’ın yanı sıra Mersin Teknopark firma yetkilileri ile  Genel Müdürü Özgür Durmaz ve Genel Müdür yardımcısı Nihan Baran, Türkiye İstatistik Kurumu Adana Bölge Müdürü Durmuş Ali Şahin, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şerafettin Aşut, Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Lütfi Altunsu, ilgili kurum amirleri, kamu kuruluşu niteliğindeki meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.

Vali Çakacak: “Rekabetin Altın Kuralı Yükte Hafif, Pahada Ağır Ürün Üretmek ve Satmaktır” 

Çalıştayda yaptığı konuşmaya katma değerli üretim ve rekabetçiliğin günümüz ekonomik sisteminin birer yapıtaşı olduğunu söyleyerek başlayan Vali Özdemir Çakacak, bu nedenle ürünün ne kadar satıldığından çok ne kadara satıldığının; Ne kadar ihracat yapıldığının değil kilogram başı ihracat değerlerinin temel alındığını dile getirerek, rekabetin altın kuralının yükte hafif, pahada ağır ürün üretmek ve satmak olduğunu ifade etti. 

Vali Çakacak; “Mersin; Ülkemizin İnovasyonun Önemini ve Geleceği Şekillendirmedeki Rolünü İlk Kavramış Kentidir”

Vali Özdemir Çakacak konuşmasının devamında bu sistemde fark yaratabilmek için bilgi ve teknoloji düzeyi yüksek, ar-ge ve inovasyona dayalı, kaynakların etkin ve verimli kullanıldığı, yeni istihdam imkanlarının sağlandığı, adil ve refah düzeyi yüksek bir ekonomik modele ihtiyaç duyulduğunu aktardı. Konuşmasına, RIS Plus Mersin Projesi’nin, geleceğin şartlarına uygun bir Mersin ekonomisinin, ar-ge ve inovasyona dayalı olarak nasıl geliştirilebileceğinin yollarını arayan bir bölgesel strateji çalışması olduğunu söyleyerek devam eden Vali Çakacak; “Mersin; ülkemizin inovasyonun önemini ve geleceği şekillendirmedeki rolünü ilk kavramış kentidir. 2005 – 2008 yılları arasında uygulanan RIS Mersin Projesi, Türkiye’de ve AB üyesi ülkeler dışında uygulanan ilk Bölgesel İnovasyon Stratejisi olmuş, bu kapsamda kentimizde çok önemli faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Tarım, gıda, lojistik ve turizm alanlarında platformlar oluşturulmuş, inovatif yaklaşımların nasıl sergileneceği, bu sektörlerin geleceğe nasıl taşınacağı tartışılmıştır. Kentimiz; ilgili sektörlerde oluşturulan master planları ve gerçekleştirilen kümelenme faaliyetleri ile RIS Mersin deneyiminden önemli kazanımlar elde etmiştir” dedi.

Vali Çakacak: “RIS Plus Mersin Projesi’nin Önceliği Süreklilik Ve Sürdürülebilirlik Olacaktır”

Konuşmasına, inovasyon kavramının değişimi sürekli kılmayı ve ayak uydurmada süreklilik sağlamayı temel aldığını kaydederek devam eden Vali Özdemir Çakacak, bu nedenle de “Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi” kavramının hızla benimsenmeye başlandığını dile getirdi.

Sözlerinin devamında RIS Plus Mersin Projesi’ni tüm paydaşlarının destek ve katkılarıyla başlattıklarını açıklayan Vali Çakacak, RIS Plus Mersin Projesi ile inovasyona dayalı ekonomik büyümenin sağlanabilmesi için gerekli olan bir stratejik plan hazırlanarak, tüm paydaşların görevlerini tanımlayan, önceliği süreklilik ve sürdürülebilirlik olan bir eylem planının oluşturulmasının ardından uygulama safhasına geçileceğini kaydetti.

Vali Çakacak: “Kentimizin Kalkınmasına Katkı Sağlayacak Her Çalışmaya Öncülük Edecek, Destek Olmaya Devam Edeceğiz”

Konuşmasının sonunda stratejinin doğru belirlenerek, proje uygulama safhasının verimli ve etkin geçmesi için; bu çalıştaylarda ortaya konan görüş ve önerilerin büyük önem taşıdığını söyleyen Vali Çakacak: “Mersin Valiliği olarak kentimizin kalkınmasına, ekonomimizin büyümesine, insanımızın refah düzeyinin artmasına katkı sağlayacak her çalışmaya öncülük etmeyi, destek olmayı ve kentin dinamikleri arasında gerekli koordinasyonu sağlamayı kararlılıkla sürdürmekteyiz. Siz değerli iş insanlarımızın da kentimizin kalkınmasına katkı sunacak her çalışmaya destek olacağınıza ve sahipleneceğinize inancımın tam olduğunu ifade etmek istiyorum” diye konuşarak sözlerini tamamladı. 

Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Lütfi Altunsu’nun proje hakkında genel bilgiler içeren konuşması ve Proje Danışmanı Prof. Dr. Tamer Gök’ün proje ile ilgili teknik sunumunun ardından RIS Plus Mersin’in ilk çalıştayı olan ‘Akıllı Uzmanlaşma Çalıştayı’na geçildi. 

Sosyal Medya