AR-GE’nin Vazgeçilmezi “Süper Bilgisayarlar” Mersin’de Kuruluyor

AR-GE’nin Vazgeçilmezi “Süper Bilgisayarlar” Mersin’de Kuruluyor

07.04.2014
AR-GE’nin Vazgeçilmezi “Süper Bilgisayarlar” Mersin’de Kuruluyor

Çukurova Kalkınma Ajansı'nın destekleri ile Mersin Teknopark tarafından yürütülen Mersin'de Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi (YBHM) Kurulmasına İlişkin Fizibilite Çalışması kapsamında, Mersin Üniversitesi, Toros Üniversitesi Öğretim Üyeleri, Mersin Organize Sanayi Bölgesi Firmaları ve YBHM kullanımına ihtiyaç duyan sektör çalışanları ile Mersin Teknopark’ta Odak Grup Çalışması düzenlendi.

Fizibilite çalışmaları sırasında bölgede çok sayıda olası kullanıcı ile görüşen Mersin Teknopark, kurulması planlanan merkez ile ilgili öncelikle bir seminer düzenleyerek, merkezin bölgeye sağlayacağı avantajlardan ve merkezin sağlayacağı hizmetlerden bahsetti. Ardından daha ayrıntılı görüşmelerin yapıldığı bir odak grup toplantısı düzenlendi.

Kentte böyle bir merkezin yapılandırılmasının Mersin'e etkilerinin, olası avantaj ve dezavantajlarının değerlendirildiği toplantıda, Ar-Ge’ye dayalı üretim yeteneğini güçlendirmek amacıyla bölgede yürütülen çalışmalar da göz önünde bulunduruldu.

Mersin Teknopark’ın sadece kente değil bölgeye hizmet vermek için kuracağı sistemdeki süper bilgisayarlar sayesinde, uçak-gemi tasarımlarından deprem simülasyonlarına, savunma sanayi araştırmalarından finansal ve ekonomik öngörülere, ilaç ve gen araştırmalarıyla astrofizik çalışmalarından medya sektöründe reklam-film video render işlemlerine kadar, çok geniş bir alanda, büyük veriyle hesaplama ihtiyacı karşılanacağı belirtildi.

Toplantıda, özellikle yoğun mühendislik hesaplamaları, tıp, meteorolojik sistemler, simülasyon, animasyon üretimi, tasarım, analiz vb. konularında çalışan ve güce, hıza ve zamanın değerine önem veren herkesin bu sistemden hizmet alabileceği paylaşıldı. Mersin Teknopark,  kurulacak olası bir YBHM’nin gerek büyük, gerekse de küçük ölçekli kuruluşların Ar-Ge faaliyetlerine belirtilen ayrıcalıklı özelliklerle hizmet vereceğini de açıkladı.

Sanayi ve üniversite işbirliğinin en güzel örneklerinden birine imza atılan toplantıda, Mersin Teknopark Genel Müdür’ü Özgür Durmaz “Yüksek Başarımlı Hesaplama Sistemi, üniversiteler dışında özellikle, otomotiv, havacılık, savunma, ilaç, petrol arama, meteoroloji, medya ve finans sektörlerinde her gün daha da yaygınlaşarak kullanılıyor. Bu sektörlerde ürünün geliştirilmesinde, test edilmesinde, test edilen ürünün iyileştirilmesi süreçlerinde birçok işlem Yüksek Başarımlı Hesaplama Sistemleri üzerinde yapılıyor. YBHM sayesinde, bilimsel araştırmalar ve teknolojik çalışmalar hem daha hızlı ve kolay yapılacak hem de maliyetler düşürülerek daha fazla araştırma için fon yaratılmış olacak.” dedi.

Sosyal Medya