Mersin Teknopark UR-GE Programı İhtiyaç Analizi Değerlendirme Toplantısı Yapıldı.

Mersin Teknopark UR-GE Programı İhtiyaç Analizi Değerlendirme Toplantısı Yapıldı.

12.05.2015
Mersin Teknopark UR-GE Programı İhtiyaç Analizi Değerlendirme Toplantısı Yapıldı.

T.C. Ekonomi Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü, 2014 yılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Tebliği kapsamında yılın en güçlü bilişim kümesini kurmak üzere yola çıkan Mersin Teknopark, firmaların ihtiyaç analizini tamamladı.

Bilişim sektörünün kümelenmesine, birlikte büyüme ve uluslararasılaşma stratejilerinin geliştirilmesine yönelik yapılan ihtiyaç analizi anket sonuçlarının değerlendirildiği toplantıda, bilişim firmalarının ihtiyaçlarına yönelik eğitim programı oluşturuldu. Eğitim programının Teknopark firmalarını, akademisyenleri ve sanayicileri bölgeden dünyaya taşan bir güç haline getirmesi hedefleniyor.

Yazılım sektörünün gelişmesi ve kalkınmaya yönelik bir güç haline dönüşebilmesi için destek ve teşvikleri en iyi şekilde değerlendirme yönünde atılımlar gerçekleştirdiklerin Mersin Teknopark, Firma görüşmelerinde firmanın genel değerlendirmesinin yanında, ürün portföyü analizi ve firmanın GZTF analizlerini de tamamlamıştır.

Firmaların ihracat kapasitelerinin artırılması için yapılması gerekenlerin ile ilgili yol Haritası çıkartılmış ve programın başlangıcı olarak Uygulamalı Dış Ticaret, Uygulamalı Dış Ticarette Satış ve Pazarlama Stratejileri, Ar-Ge/Yenilik Yönetimi, Ar-Ge/Yenilik Destekleri için Proje ve Başvuru Hazırlama, Ticari Yabancı Dil (İngilizce) ve Sunum Teknikleri başlıklarını kapsayan eğitimlerin verilmesi planlanmıştır. 

Sosyal Medya