Mersin Teknopark TGB 7. Koordinasyon Toplantısına Katılım Sağladı.

Mersin Teknopark TGB 7. Koordinasyon Toplantısına Katılım Sağladı.

04.10.2019
Mersin Teknopark TGB 7. Koordinasyon Toplantısına Katılım Sağladı.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) arasında işbirliğinin geliştirilmesi, TGB’lerin birbirleriyle olan iletişiminin, bilgi ve tecrübe paylaşımının güçlendirilmesi, olgun, gelişmekte olan ve yeni kurulan TGB’ler arasında sinerji oluşturulması için Türkiye’nin farklı illerinde gerçekleştirilen koordinasyon toplantılarının yedincisine GOSB Teknopark ev sahipliği yaptı.

Mersin Teknopark Genel Müdürü Özgür Durmaz’ın katılım sağladığı toplantının  ilk günkü programı GOSB Konferans Salonu’nda  gerçekleştirildi.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 7. Koordinasyon Toplantısı'nın açılış konuşmasını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü M. Bilal MACİT gerçekleştirdi.

Türkiye’deki tüm TGB yöneticilerinin katılım gösterdiği toplantıda, Kocaeli Vali Yardımcısı Osman Ekşi ile Bakanlık temsilcileri de yer aldı.

Ticaret Bakanlığı-Şirketler Dairesi Başkanlığı Daire Başkanı Ahmet Can Balak, “Şirketler Hukuku ve Ticaret Sicili Uygulamaları”, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-Sıfır Atık ve Atık İşleme Dairesi Başkanlığı Çevre ve Şehircilik Uzmanı Şule Bektaş “Sıfır Atık”, Sosyal Güvenlik Kurumu-Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Hanife Argüç  “İstihdam Teşvikleri”, Kişisel Verileri Koruma Kurumu-Hukuk İşleri Dairesi Başkanlığı Daire Başkan Yardımcısı Tuğba Yiğit “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” konularında sunumlarını aktardılar.

Toplantı,  ilk  2 gün eğitim sunumları, Teknoparkların iyi uygulama örnekleri ile yuvarlak masa toplantıları sonrasında son gün sosyal gezi organizasyonu ile sona erdi.

Sosyal Medya