Mersin Teknopark, Kobiler Ve Endüstri 4.0 Online Eğitimi’ne Katılım Sağladı

Mersin Teknopark, Kobiler Ve Endüstri 4.0 Online Eğitimi’ne Katılım Sağladı

04.11.2020
Mersin Teknopark, Kobiler Ve Endüstri 4.0 Online Eğitimi’ne Katılım Sağladı

Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmalarının da yoğun ilgi gösterdiği, AKİB ve Mersin TİM-TEB Girişim Evi’nin ortak faaliyeti olan “KOBİ'ler ve Endüstri 4.0 Eğitimi”, 4 Kasım tarihinde online olarakgerçekleştirildi. 4. Sanayi Devrimi olarak anılan Endüstri 4.0; internet teknolojisini kullanarak makinelerin birbirleriyle ve gerektiğinde insanla iletişime geçmesini sağlayarak; üretim sürecinin öngörülebilir, maksimum verimlilikle ve belirli standartlar doğrultusunda gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır. Ülkemiz üretim kapasitesinin omurgasını oluşturan KOBİ'lerin, ulusal ve uluslararası pazardaki rekabet gücünü geliştirmesinde, Endüstri 4.0 kavramı büyük önem arz etmektedir.

Etkinliğin içeriği; Türkiye KOBİ'leri ve Teknoloji, KOBİ'lerde Teknoloji Yönetimi ve Bilgi Toplumundan Endüstri 4.0'a Geçiş gibi ilgi çekici konulardan oluşmuştur.

Sosyal Medya