KAMU, ÜNİVERSİTE VE SANAYİ TEMSİLCİLERİ MERSİN TEKNOPARK’TA BULUŞTU.

KAMU, ÜNİVERSİTE VE SANAYİ TEMSİLCİLERİ MERSİN TEKNOPARK’TA BULUŞTU.

01.09.2016
KAMU, ÜNİVERSİTE VE SANAYİ TEMSİLCİLERİ MERSİN TEKNOPARK’TA BULUŞTU.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi kapsamında Kamu, Üniversite ve Sanayi temsilcileri Mersin Teknopark’ta bir araya geldi.

Mersin Teknopark’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mustafa Şahin, KOSGEB Mersin İl Müdürü Danyal Peker, TSE Mersin İthalat Müdürü Güven Savrun, Mersin Ticaret İl Müdürü H.Aktif YILDIZ, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü temsilcisi Ergun Bal, Mersin Teknoloji Transfer Ofisi temsilcisi Umutcan Öcal ve Mersin Teknopark firma yetkilileri katılım sağladı.

Mersin Teknopark Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantı, Mersin Teknopark Genel Müdürü Özgür Durmaz’ın yaptığı açılış konuşması ile başladı. Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği çerçevesinde yapılan toplantının önemi değinen Durmaz, karşılıklı olarak fayda sağlayacak Kamu-Üniversite-Sanayi toplantıları ile, firmaların başarı veya başarısız süreçlerini dinleyerek çift taraflı bir kazanım sağlanabileceğini belirtti. Mersin’in girişimcilik ve Ar-Ge potansiyelinin geliştirmek için birçok faaliyette bulunduklarını ve Ar-Ge kültürünün hızlı bir şekilde gelişmekte olduğunu belirten Durmaz, üniversite-sanayi işbirliği kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerde firmaların istekli olduklarını ve büyümeleri için Mersin Teknopark’ın bu noktada firmalara destek olduğunu dile getirdi.  Sözlerine devam eden Durmaz, Kamu, Üniversite ve Sanayinin aynı platformda buluşmasını sağlamak için ABC Portal’ını oluşturduklarını, bu portal ile akademisyenleri, firmaları, girişimcileri, girişimci adaylarını, stajyerleri, öğrencileri ve melek yatırımcıları aynı platformda buluşturarak işbirliği fırsatları yaratan aracı bir mekanizma geliştirdiklerini belirtti.

Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliği çerçevesinde sorunlarında dile getirildiği toplantıda, üretimde teknolojik dönüşümün sağlanması, sanayide yer alan firmaların Ar-Ge tabanlı üretime özendirilmesi, sanayi altyapısının güçlendirilmesi, KOBİ’lerin finansmana erişim imkanlarının artırılması, yatırım ve iş ortamlarının genişletilerek firmaların Türkiye’nin 2023 hedeflerine katkı sağlanması yönünde adımların atılması, Mersin’in uluslararası ticaret ve yatırım kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar birlikte yürüterek güçlendirilmesi, sanayide ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün istihdam edilmesine yönelik faaliyetlerin artırılması, bölgesel gelişmeye katkı sağlamak üzere üniversite ve sanayi politikalarının birlikte geliştirerek sağlam adımlar atılması üzerine konuların paylaşıldığı toplantıda katılımcılar bilgi alışverişinde bulundu.

KÜSİ kapsamında yapılabilecek faaliyetlerin konuşulduğu toplantı, Kurum ve firma yetkililerinin değerlendirmeleri ile son buldu.

Sosyal Medya