Deniz 4.0 Sinerji Buluşmaları Mersin Paneli

Deniz 4.0 Sinerji Buluşmaları Mersin Paneli

13.09.2018
Deniz 4.0 Sinerji Buluşmaları Mersin Paneli

Deniz sektörlerinin milli teknolojilerle güçlendirilmesine ivme kazandırmayı hedefleyen Deniz 4.0 Sinerji Buluşmaları, Mersin Paneli ile başladı. Etkinlik Mersin Deniz Ticaret Odası Konferans Salonu’nda denizcilik sektörleri, akademisyenler, kamu kurumları, STK’lar ve Mersin Teknopark teknoloji şirketlerinin katılımı ile gerçekleşti. MDTO Genel Sekreter Yardımcısı Halil Delibaş’ın denizciliğin Türkiye ve Mersin için önemini anlatan açılış konuşması ile başlayan toplantıda AG Marine Solutions Genel Müdürü ve Deniz 4.0 Program Koordinatörü Dr. Ayşe Gazihan deniz araştırmaları, taşımacılığı, biyoteknolojisi, yetiştiriciliği, avcılığı, madenciliği, enerjisi, turizmi ve eğitimindeki küresel trendlerini ve dijital dönüşüm önceliklerini değerlendirdi. ‘Deniz 4.0’ ile deniz sektörlerinin Endüstri 4.0 çağının bilgi ve teknolojilerini kullanarak güçlenmesini, dijital/teknolojik dönüşümüne, ‘Deniz 4.0 Sinerji’ ile de dijital dönüşümün gereği olarak teknoloji şirketleri, teknolojiye bilgi sağlayan Ar-Ge merkezleri ve bu teknolojilerin kullanıcısı özel sektör arasında ihtiyaç duyulan iş birliğini ele aldıklarını belirtti. Dr. Gazihan, ülkemizin iştirakçisi olduğu AB UFUK 2020 programıyla oluşan ve deniz40.com web sitesi üzerinden paylaşılan denizcilik Ar-Ge, teknoloji ve işbirliği alt yapısı ve yeni dönem fırsatları hakkında bilgi verdi. 

 

Mersin Liman Başkanı Harun Baştürk’ün Türkiye ve dünyada deniz taşımacılığı üzerine yaptığı konuşmanın ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Dr. Bülent Halisdemir deniz yönetimi ve kontrolünde kullandıkları ileri teknolojiler ve gelecek planları üzerine bilgi verdi. Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof.Dr. Ferit Rad, Endüstri 4.0 çağında yetiştiriciliğin bugün ve gelecek toplumlarının protein ihtiyacını karşılamadaki önemini anlattı. Geomarine Genel Müdürü Çağan Tunç tüm Türkiye kıyılarında gerçekleştirdikleri sığ denizel alanlarda hidrografik ve oşinografik araştırmalar ve uygulama alanları üzerine bilgi verdi. Mersin Yelken Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Malik Durmuşlu yelken ve denizcilik eğitimi teknolojileri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

 

Panelde performans değerlendirmesi sıralamasında Türkiye’de 4. sırada yer alan ve 2018 yılı itibariyle bünyesinde 77 firma yer alan Mersin Teknopark’ın tanıtımı yapıldı. Mersin’de denizcilik teknolojileri üretimi ve denizciliğin dijital dönüşümünde Mersin Teknopark’ın potansiyel önemi değerlendirildi ve bünyesinde yer alan OES Denizcilik, Eprom, Tokmak ve Çevreci firmalarının deniz sektörlerine sundukları Ar-Ge ve teknoloji temelli ürün ve hizmetleri tanıtıldı.OES Denizcilik’ten Hande Nesli denizcilikte otonom sevk idare sistemleri ve radar sistemleri üzerinde yaptıkları çalışmaları anlattı. Eprom Kurucu Genel Müdürü Fatma Peker deniz sektörleri KOBİ’lerine özel CRM ve ERP yazılımları uygulama potansiyeli üzerinde değerlendirmelerde bulundu. Tokmak Kurucu Genel Müdürü Hatice Sancar’ın denizcilik sektörleri mesleki eğitimlerinde sanal gerçeklik ve simülasyon uygulamalarını katılımcılarla paylaştı. Çevreci Kurucu Genel Müdürü Hasret Fıçıcılar deniz ve kıyı alanlarına uyguladıkları atık yönetim teknolojileri hakkında bilgiler verdi.

 

Deniz 4.0 Sinerji Buluşmaları Mersin Paneli kentin çeşitli denizcilik ve teknoloji paydaşlarının yenilikçi konularda karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunmasına katkı sağladı. Panelin en önemli sonucu şehirdeki denizcilik paydaşlarının hali hazırda yurtdışından temin ettikleri teknolojik ürün ve hizmetlerin Mersin Teknopark bünyesindeki firmalarca yerli üretiminin mümkün olduğu oldu. Mersin Deniz 4.0 sinerjisi,il genelindeki denizcilik paydaşlarının ihtiyaç duydukları teknolojik ürün ve hizmetlerinin TEYDEB 2.0 gibi destekler kullanılarak yerli üretim potansiyelini değerlendireceği Mersin Teknopark ziyareti ile devam edecek.

Sosyal Medya