Mersin Teknopark 2014 “Kurumsal Gelişim Seminerleri” devam ediyor.

Mersin Teknopark 2014 “Kurumsal Gelişim Seminerleri” devam ediyor.

05.06.2014
Mersin Teknopark 2014 “Kurumsal Gelişim Seminerleri” devam ediyor.

Mersin Teknopark Yenilik ve Yaratıcılık Merkezi Eğitim Programı kapsamında, “Patent Veritabanları ve Patent Veritabanlarından Teknoloji Transferi“ konularında düzenlenen eğitim tamamladı. Firma sahiplerinin, KOBİ’lerin, Sanayi kuruluşlarının, üniversite mensuplarının, akademisyenlerin ve öğrencilerin Patent, Sınai Mülkiyet Hakları, Faydalı Model, Marka ve Lisans Anlaşmaları konusunda daha fazla farkındalık edinmesini ve bilgilendirilmesini amaçlayan eğitimlere katılım yoğun oldu. 
Yüksek mühendislerin, firma sahiplerinin ve Ar-ge personellerinin katıldığı eğitimler Mezon Patent Danışmanlık Eğitmeni ve Türk Patent Enstitüsü Uzmanı tarafından verildi. üniversite kaynaklı katma değerli ürünlerin ticarileştirilebilmesi için hukuk, sanayi, buluşçu, mahkeme, bilirkişi, üniversite gibi oyuncuların patent bilinçlerinin paralel gelişiminin önemi aktarıldı. Dünyadaki teknik bilginin yaklaşık %80'ini oluşturan patent dokümanlarının teknolojinin her alanındaki buluşlara ilişkin tekniğin bilinen durumunu ortaya koyması bakımından önemli ve değerli olduğu vurgulandı. Dünya çapındaki 80 milyondan fazla patent dokümanına ücretsiz erişim imkanı sağlayan veritabanlarının tanıtımının ve kullanımının anlatıldığı eğitimler dört gün sürdü. Ar-ge personellerinin patent hakkında genel bilgi edinmesini ve kendi sektörüne ait buluşlar üzerinden araştırma yapmasını kolaylaştırmayı amaçlayan eğitimler teorik ve uygulamalı olarak iki aşamada tamamlandı. Eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılar sertifikalarını almaya hak kazandı.

Sosyal Medya