Mersin Teknopark Firmalarına Yönelik “Fikrine Sahip Çık Eğitimi” Gerçekleştirildi.

Mersin Teknopark Firmalarına Yönelik “Fikrine Sahip Çık Eğitimi” Gerçekleştirildi.

18.02.2021
Mersin Teknopark Firmalarına Yönelik “Fikrine Sahip Çık Eğitimi” Gerçekleştirildi.

Teknopark firma yetkilileri ve temsilcilerinin katılım sağladığı FSMH eğitimi Destek Patent Avrupa ve Türk Patent Vekili Hakan Özcan tarafından verildi. iki saat süren eğitim Online gerçekleştirildi.

Bilgilendirme toplantısında,


• Haklar, Sınai Haklar kavramı
• Patent kavramı, tarihsel gelişimi ve amaç
• Buluş kavramı ve patent verilebilirlik şartları
• Patent ile korunamayan konular
• Patent / Faydalı Model süreçleri
• Çalışanların buluşları (hizmet buluşu/serbest buluş)
• Yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluşlar
• Kamu destekli projelerde ortaya çıkan buluşlar
• Yurtdışı patent süreçleri
• Patent hakkının sona erme sebepleri


örneklerle anlatıldı ve katılımcıların soruları yanıtlandı.

Sosyal Medya