Duyuru Detayları

GİRİŞİME FIRSAT HİBE PROGRAMINA REKOR BAŞVURU
20.07.2020

Avrupa Birliği tarafından fonlanan, Uluslararası Çalışma Örgütü ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından desteklenen ve Mersin Teknopark tarafından yürütülen Girişime Fırsat Hibe Programı başvuruları 29 Haziran-19 Temmuz 2020 tarihleri arasında www.girisimefirsat.com adresinden online olarak alındı. 280 girişimcinin başvurduğu program kapsamında, yapılan ön elemenin ardından geçerlilik şartlarını haiz 260 başvuru, ILO, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Mersin Teknopark yetkililerinden oluşan değerlendirme komitesi tarafından titizlikle değerlendiririlerek kısa listeye kalan 43 proje belirlendi.

Kısa listeye kalan adayların ILO, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Mersin Teknopark yetkililerinden oluşan değerlendirme komitesine iş planlarını sunacakları ve hibe almaya hak kazananların belirleneceği yarışma 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında online olarak düzenlenecek.

Yapılacak değerlendirme sonucunda seçilecek 10 girişimciye 45.000 TL'ye kadar destek verilecek.

 Girişime Fırsat Nedir?

Girişime Fırsat, Mersin Teknopark koordinasyonu ile düzenlemiş ILO tarafından desteklenmiş bir girişimci hızlandırma programıdır.

Girişime Fırsat programı, AB tarafından finanse edilen, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (AÇSHB) tarafından yürütülen Girişime Fırsat, Türkiye’de Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluklar için İş Yaratma ve Girişimcilik Fırsatları Projesi kapsamında gerçekleştirilmektedir.

 Hangi Tür İş Modelleri Desteklenecek?

ILO Türkiye Ofisi, girişimcilik hibe programı ile geçici koruma altındaki Suriyeliler ve ev sahibi topluluk üyeleri için insana yakışır iş imkanları yaratabilecek ve gelir fırsatlarını geliştirebilecek, uygulanabilir ve sürdürülebilir işletmeler kurma potansiyeli yüksek iş modellerini desteklemeyi amaçlamaktadır.

Bu hibe programı, yeni bir işletme kurmayı veya bu hibe programına başvuru tarihi itibariyle 2 yıldan daha az bir süredir resmi olarak tescil edilmiş mevcut bir işletmeyi iyileştirmeyi amaçlayan iş modellerine öncelik verecektir.

ILO Türkiye Ofisi ayrıca, sosyal uyum ve dayanışmayı teşvik etmek için Türk vatandaşları ve Suriyelilerin ortaklaşa kurmayı planladıkları veya kurdukları iş modellerine öncelik verecektir. Bu ortaklıklar aktif olmalı ve sadece kağıt üzerinde olmamalıdır.

20.07.2020
Yayınlanma Tarihi: 20.07.2020 | Görüntülenme Sayısı: 390