Duyuru Detayları

Mersin TİM-TEB Girişim Evi Yeni Dönem Hızılandırıcı Programları Çağrı Duyurusu Açılmıştır !
17.07.2019

Merhaba Değerli Girişimciler;

 Sizleri girişimlerinizin ticari potansiyelini artırmak ve ihracata açılmanızı sağlamak için Girişim Hızılandırıcı Programlarımıza Davet Etmek İsteriz.

 Mersin TİM TEB Girişim Evi

 Girişim Hızlandırma Programları

Ticarileşen Girişimleriniz İle Gelin Birlikte Uçalım!

Girişim fikirleriniz “Start Up” programı ile hayata geçiyor

 İş fikrini girişime dönüştürmeyi başarmış ve şirketleşme sürecini yeni tamamlamış olan girişimcilerimiz için kuluçka programımız “Start Up” programı kapsamında destekler veriyoruz. Tanımlı ürün/hizmet geliştirme çabası içerisinde olan, AR&GE faaliyetleri gerçekleştirmenin yanı sıra ilk satış çabalarında da bulunan, cirosu 500 bin TL’yi aşmayan işletmelere ürün segmentasyonlarının belirlenmesi, doğru müşteri kitlesinin tespiti ve nakit akışı sağlanması konularında danışmanlık sağlıyoruz. Pazarlama, satış, insan kaynakları yönetimi gibi işletme faaliyetlerinin yönetilmesi ve tanımlı hale getirilmesine destek oluyoruz.

Danışmanlık Hizmet İçeriği:

 Start up firmalarına gerçekleştirilecek olan danışmanlık hizmetleri 3 haftada bir yapılacak olan birebir görüşmeler ile sağlanacak, toplamda 5 görüşme gerçekleştirilecektir.

 Girişimci ve iş fikrinin analiz edileceği ve mevcut durumunun değerlendirileceği ilk görüşme sonrasında aşağıdaki konu başlıklarında iyileştirilmesi gereken noktalar tespit edilerek girişimci ile birlikte geliştirilmesi sağlanacaktır.

  • Girişimci Ekip ve İş Fikri Özellikleri
  • İş Ve Operasyon Modeli Analizi
  • Pazarlama ve Satış Sistemi Analizi
  • Finansal Yapı Analizi

 Start Up Programı Başvuru

Son Başvuru : 26 Temmuz 2019

 

Teknoloji firmaları “Level Up” programı ile hızlanıyor

 Büyüme çabası içinde olan cirosu500 bin TL ile 5 milyon TL arasında olan teknolojik firmalar için ise bir hızlandırma programı olan “Level Up” programını uygulamaya aldık.

 Ürün ve hizmet geliştirme faaliyetlerinin büyük bir kısmını tamamlayan, ticari bir ürüne sahip, gelir akışı başlamış, sahip olduğu müşterileri sürekli müşteri haline getirmeye çalışarak rekabet ortamında tutunma çabasındaki teknolojik firmaları Level Up programında değerlendiriyoruz. Bu aşamada girişimcilerin büyüme planları doğrultusunda insan kaynağı ve yeni yatırımlar gerçekleştirmeleri, yeni müşteri kazanımları sağlamaları gerekiyor. Bu doğrultuda TİM - TEB Girişim Evi çatısı altında girişimcilerin, yeni müşteri ve yeni pazarlara açılması ile birlikte ciro artışı sağlaması için özel danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

Danışmanlık Hizmet İçeriği:

 Level up firmalarına gerçekleştirilecek olan danışmanlık hizmetleri ayda 1 bir yapılacak olan birebir görüşmeler ile sağlanacaktır. Seçilen Level Up firmalarına gerçekleştirilecek olan  “TEKNOLOJİ ODAKLI  ŞİRKETLERDE STRATEJİK PAZARLAMA YÖNETİMİ ” eğitimi sonrasında 5 birebir görüşme yapılacaktır.

 Level Up seviyesindeki firmalara satış ve pazarlama çalışmalarında temel hedeflerinin belirlenmesi ve bu doğrultuda planlama yapılması, rekabete yönelik önlemlerin geliştirilmesi,  ürün ve hizmetleri hedef kitleye ulaştırma metotlarının belirlenmesi gibi konularda danışmanlık hizmeti verilerek stratejik pazarlama planı oluşturulması sağlanacaktır.

 

Level Up Programı Başvuru

Son Başvuru : 26 Temmuz 2019

 

Tanıtım/Müşteri / Yatırımcı Desteği

- Müşteri bulma

- Girişim/Girişimci için tanıtım desteği

- Network desteği

- Yatırımcı buluşmaları

6 aylık kamp süreci sonunda başarılı olan girişimciler, TEB Melek Yatırım Platformu yatırımcıları ve TİM üyesi sanayiciler ile tanışma imkanı bulmakta böylece projelerine yatırım ve müşteri bulma imkanına erişmektedir. Ayrıca TEB’in destekleri ile TİM’in  düzenlediği uluslararası konuşmacıların katılıp her yıl binlerce kişinin izlediği İnovasyon Haftası etkinliklerinde yer alma ve TİM Yurt Dışı Ticaret Heyetleri ile birlikte iş görüşmelerine katılma imkanı sağlanmaktadır.

 

Ofis Desteği

İstanbul, İzmir ,Bursa ,Gaziantep, Mersin, Denizli, Trabzon, Edirne ,Konya ve Kıbrıs’ta bulunan  TİM-TEB Girişim Evleri’nde ihracat potansiyeli bulunan ve/veya yurtdışı açılım olanaklarına sahip projeleri/ürünleri olan girişimcilere ofis desteği verilmektedir. Her bir iş geliştirme merkezinde bulunacak olan kuluçka merkezleri, girişimcilerin çalışma alanı ve her türlü ofis ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.

 

Programlara dahil olan teknoloji odaklı firmalara yönelik bütün eğitim, danışmanlık ve destek faaliyetleri ücretsizdir.

2019 MERSİN TİM-TEB Girişim Evi Yeni Dönem Hızılandırıcı Programları Çağrı Duyurusu Açılmıştır !
Yayınlanma Tarihi: 17.07.2019 | Görüntülenme Sayısı: 980