Duyuru Detayları

Personel Alım İlanı
07.11.2014

Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurum ve İşletici Tic. A.Ş. bünyesinde çalışmak üzere Teknik Uzman alımı yapılacaktır. Başvuru için; www.mersininovasyon.com adresinden ABC Portal’a kayıt yapılması gerekmektedir. 

 

TEKNİK UZMAN 

 • Üniversitelerin Endüstri, Makine, İnşaat veya Elektrik Mühendisliği Bölümlerinden mezun,

 • Autocad ve MS Office programlarını iyi kullanabilen,

 • Proje uygulama ve saha tecrübesi bulunan,

 • Sahada ve bölgede teknik işlere ilişkin yüklenici faaliyetlerini kontrol edebilecek ve yönlendirebilecek,

 • Sorumluluk bilinci yüksek ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,

 • İletişim becerisi ve insan ilişkileri güçlü,

 • Yoğun iş temposuna ayak uydurabilecek,

 • Askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli.

 

İŞİN TANIMI

 • Yeni yapılacak inşaatların şantiyelerinde görev alarak yüklenici ve taşeronların faaliyetlerini denetlemek,

 • İmalatlarda, sözleşme ve eklerine uygunsuzluğun gözlenmesi durumunda gerekli raporlamaları yapmak,

 • Yapılan imalatların sözleşme ve eklerine uygunluğunun denetlemek, 

 • Yüklenicilerin işbaşında bulundurmakla zorunlu olduğu makine araç ve gereçlerinin zamanında sahaya getirilmesini ve çalışır vaziyette bulundurulmasını izlemek ve sağlamak,

 •  Yüklenicilerin istihdam etmekle yükümlü olduğu teknik kadroların işe devamını izlemek, gerektiğinde uyarı ve gerekli işlemleri yapmak,

 • Şantiye’de tutulacak kayıtların düzenli olarak yapılmasını sağlamak, bu defter ve kayıtları günlük/haftalık ve aylık periyotlarla raporlamak,

 • Bölgede mevcut binalardaki mekanik ve elektrik sistemlerinin periyodik bakımlarının yaptırılmasını ve meydana gelen arızalarda anında müdahale edilmesini sağlamak,

 • Mevcut binalardaki Malzeme durumunu tespit etmek ve malzemeler bitmeden önce siparişinin verilmesi için birim yöneticisine bilgi vermek,

 • Taşeron firmaları veya emanet ekipleri bina hakkında bilgilendirerek yapılacak işleri anlatmak ve ekiplere refakat etmek,

 • Kiracıların sayaç endekslerinin ilgili kişilerce tespitine refakat etmek,

 • Bölgede Yönetici Şirkete bağlı tüm sistemlerin çalışma performansını takip etmek ve verimli şekilde çalışmasını sağlamak,

 • Elektrik ve su başta olmak üzere bölgede tüketilen kaynakların sarfiyatlarını kontrol ederek tasarrufuna yönelik tedbirler almak, bunların sürekliliğini sağlamak ve kontrol etmek,

 • Yangın algılama ve söndürme sisteminin 24 saat devrede kalmasını ve gerekli bakımların yapılmasını, sürekli hazırda bekletilmesini sağlamak,

 • Teknik birimin ihtiyacı olan malzeme ve ekipmanlarının satın alımlarını planlamak ve birim yöneticisine iletmek,

 • Günlük olarak bölgedeki arızaları ve eksiklikleri takip etmek, giderilmesini sağlamak,

 • Genel Müdür ve birim yöneticisinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

 

07.11.2014 18.01 tarihinde oluşturulan klasör
Yayınlanma Tarihi: 07.11.2014 | Görüntülenme Sayısı: 5313